Thiết bị bếp - thiết bị chế biến

-14%
-12%
18.200.000  16.000.000 
-12%
15.600.000  13.800.000 
THUÊ 5 TẶNG 1 + QUÀ TẶNG GIÁ TRỊ Miễn phí nhân công, vật tư lắp đặt 100% Máy mới…

Dịch vụ cho thuê thiết bị

-14%
-12%
18.200.000  16.000.000 
-12%
15.600.000  13.800.000 
THUÊ 5 TẶNG 1 + QUÀ TẶNG GIÁ TRỊ Miễn phí nhân công, vật tư lắp đặt 100% Máy mới…

Linh kiện - phụ tùng

-14%
-12%
18.200.000  16.000.000 
-12%
15.600.000  13.800.000 
THUÊ 5 TẶNG 1 + QUÀ TẶNG GIÁ TRỊ Miễn phí nhân công, vật tư lắp đặt 100% Máy mới…